Medewerkers achter de schermen

Achter de schermen van de Volksuniversiteit West Betuwe zijn vrijwilligers hard aan het werk om er voor te zorgen, dat docenten hun lessen kunnen geven.
Deze taken variëren van administratie, onderhoud website, nieuwsbrief en PR, aansturing docenten, bestuurstaken tot  gastheerschap.
Hieronder staan alle vrijwilligers. Als je op de naam klikt, lees je meer over die medewerker. 

Bestuur:

Edwin Brussen – voorzitter

Marjolein Coppens – vice-voorzitter en PR/marketing

Kees Warmerdam – penningmeester

Gineke Verweij – secretaris

Marije Steijling – bestuurslid en docentenvertegenwoordiger

Team vrijwilligers:

Ton Janssen – ICT, administratie & website

Karel van Koppen – social media

Frits Landheer – klusjesman & ICT

Rudi Ooms – administratie & website

Nicole Mol – PR/marketing activiteiten & gastvrouw

Johan Jansen – gastheer op afroep

Frank Broos – gastheer op afroep

Ruud van den Bos – gastheer op afroep