Medewerkers achter de schermen

Achter de schermen van de Volksuniversiteit West Betuwe zijn vrijwilligers hard aan het werk om er voor te zorgen, dat docenten hun lessen kunnen geven.
Deze taken variëren van administratie, onderhoud website, nieuwsbrief en PR, aansturing docenten, bestuurstaken tot BHV werkzaamheden.
Hieronder staan alle vrijwilligers. Als je op de naam klikt, lees je meer over de vrijwilliger.

Bestuur:

Edwin Brussen – voorzitter

Nicole Mol – secretaris en PR activiteiten (website & nieuwsbrief)

Kees Warmerdam – penningmeester

Marije Steijling – bestuurslid en docentenvertegenwoordiger

Gineke Verweij – aankomend secretaris (vanaf 1 januari 2021)

Team vrijwilligers:

Ton Janssen – administratie & website

Karel van Koppen – social media

Frits Landheer – klusjesman

Thomas Schouten – ICT specialist & website

BHV’ers:

Ruud van den Bos

Ton Janssen

Johan Jansen

Frank Broos