Medewerkers achter de schermen

Achter de schermen van de Volksuniversiteit West Betuwe zijn vrijwilligers hard aan het werk om er voor te zorgen, dat docenten hun lessen kunnen geven.
Deze taken variëren van administratie, onderhoud website, nieuwsbrief en PR, aansturing docenten, bestuurstaken tot BHV werkzaamheden.
Hieronder staan alle vrijwilligers. Als je op de naam klikt, lees je meer over de vrijwilliger.

Bestuur:

Edwin Brussen – voorzitter

Vacature – vice voorzitter met PR/marketing

Kees Warmerdam – penningmeester

Marije Steijling – bestuurslid en docentenvertegenwoordiger

Gineke Verweij – secretaris 

Team vrijwilligers:

Ton Janssen – administratie & website

Karel van Koppen – social media

Frits Landheer – klusjesman

Rudi Ooms – ICT 

Nicole Mol – HR, PR/marketing & gastvrouw

Ruud van den Bos – gastheer op afroep

Johan Jansen – gastheer op afroep

Frank Broos – gastheer op afroep