Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Cult008Cg00

Cursus Verwondering vanuit de Filosofie in Culemborg

Cursus Verwondering vanuit de Filosofie in Culemborg
Cursuscode: Cult008Cg00

In de cursus ‘Verwondering en troost vanuit de filosofie’ maak je kennis met filosofie, en ga je zelf ook aan de slag. Je gaat kijken of filosofen zoals Socrates, Seneca, De Botton, Van Reyen en Hermsen troost kunnen bieden bij actuele problemen. 
Je hoeft geen ervaring te hebben met filosofie, maar wel interesse en de bereidheid actief deel te nemen vanuit een nieuwsgierige houding.

Je laat het kind weer in je spreken door vragen te stellen, je laat als het ware vanzelfsprekendheden en aannames los...en verwondert je opnieuw.

In vijf bijeenkomsten doe je kennis op over verschillende filosofen door de geschiedenis heen. Je bent actief door gespreksvoering en het uitvoeren van kleine opdrachten tijdens de cursus.                

Donderdag 15 november 2018
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 15:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 112,50 plus € 8,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les. Betaling in 2 termijnen is mogelijk. (klik hier).
Mw. M. (Mariska) Horster
15:00 - 17:00
Locatie: Het Weeshuis (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving nog open >
M. (Mariska) Horster
M. (Mariska) Horster
Ik denk dus ik ben.... ( Descartes) : ik laat me inspireren door het gedachtegoed van klassieke en hedendaagse filosofen. Vanuit een vragende, verwonderde houding kijken naar vanzelfsprekendheden is wat ik doe. Dit laat ook zien wie ik ben. Gedachten laten komen en gaan, zelf denken zonder oordeel zonder pasklare antwoorden of oplossingen. 'Het niet weten' mag er zijn. Inspirerend is voor mij: 'In dialoog met elkaar komen tot wijsheid'. Speelse activerende werkvormen stimuleren om met elkaar te filosoferen over tijd, geluk, verandering, twijfel en andere levensthema's. Mijn bagage als docent Filosofie en Filosofisch counceler heb ik opgedaan aan de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht 2013-2017 Ik heb ruim twintig jaar onderwijservaring bij OMO en KW1C 1993-2013. Ik ben initiatiefnemer en leider van 'Filosofisch Café Voltaire' in DenBosch. 2013-2017.