Iedereen kan tekenen!

Docent Trea Mekel heeft haar tekenlessen gebaseerd op de Betty Edwards methode. Zij start op 20 april met een nieuwe lesgroep in Culemborg, zodat je zelf kunt ervaren, dat je echt kunt tekenen!

De Amerikaanse Betty Edwards ontwikkelde eind jaren’70 een unieke tekenmethode, die gebaseerd is op hersenonderzoek en haar jarenlange ervaring als teken juf.

De rechter hersenhelft is het centrum van intuïtie, ruimtelijk inzicht en creativiteit. In de meer dominerende linkerhersenhelft bevinden zich zelfkritiek, taal, logica en analytische vermogens. Deze linkerhelft heeft vaak een remmende werking op de ontwikkeling van de rechterhelft, de creativiteit. 

Leren tekenen volgens de methode van Betty Edwards betekent op een andere manier leren kijken en meer gebruik van de kwaliteiten van de rechter hersenhelft. En dat leidt tot opvallende resultaten! 

Dus als je een potlood kunt vasthouden en goed kunt kijken, schrijf je dan nu in voor deze unieke tekencursus

Iedereen kan tekenen!