Bestellijst

Geen bestellingen

Penningmeester gezocht!

donderdag, 22 maart, 2018

VACATURE PENNINGMEESTER

Stichting Volksuniversiteit West Betuwe biedt een breed cursus-, workshop- en lezingenprogramma aan voor volwassenen in regio Rivierenland (Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Beesd en Leerdam). De organisatie van de activiteiten van de Volksuniversiteit is in handen van de hoofdcoördinator en een team van enthousiaste vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in het historische Elisabeth Weeshuis te Culemborg.

Het devies van de VUWB is 'een leven lang leren', waarbij voorop staat dat wat je met plezier leert, je nooit vergeet. De VUWB is er voor iedereen en biedt jaarlijks aan bijna 1.000 deelnemers cursussen, workshops en lezingen in de regio West Betuwe. In Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Leerdam bieden we een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om van en met elkaar te leren in een voor ieder veilige en toegankelijke omgeving. Goede kwaliteit van en passende organisatie rondom het aanbod staat voor ons centraal.

Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn zijn we op zoek naar een

Bestuurslid - penningmeester

De penningmeester beheert het volledige financiële proces van de Volksuniversiteit inclusief invoer in boekhoudpakket, aangifte BTW en beheer rekeningen. Naast het opstellen van de begroting en jaarrekening, bewaakt de penningmeester het proces van de voortgang van de begroting. Voor docenten verzorgt de penningmeester de jaaropgaaf en IB47; voor het bestuur worden kwartaalrapportages gemaakt.

De penningmeester werkt nauw samen met de hoofdcoördinator en vrijwilligers. Zij verzorgen de contracten met docenten, verwerken facturen, doen betalingen en innen de cursusgelden. De penningmeester zorgt ervoor dat de betrokken vrijwilligers op de juiste wijze zijn opgeleid en worden begeleid in deze taken. En vervangt hen bij afwezigheid.

De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur en wordt gedechargeerd door een kascommissie.

Een extra uitdagende taak is, dat we in september 2018 operationeel gaan met een nieuw boekhoudpakket Exact Online. Dit boekhoudpakket en de werkwijze moeten in de komende maanden geïntegreerd worden in het financiële proces. Dit zal extra tijd vergen. Hiervoor is wel ondersteuning aanwezig van een financieel specialist.

Het bestuur van de Volksuniversiteit West Betuwe (VUWB) bestaat op dit moment uit 7 vrijwillige bestuursleden. Daar een aantal bestuurstermijnen in dit kalenderjaar aflopen en niet iedereen herkiesbaar is, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Het bestuur staat met beide benen in de samenleving en draagt actief bij aan het functioneren van de VUWB. Het bestuur bepaalt het beleid, schept voorwaarden en werkt, gezien de kleine omvang van de organisatie, ook actief mee. De VUWB kent een gezonde financiële situatie en ontvangt geen subsidie.

Slotopmerkingen

  • Alle bestuursleden nemen deel aan de bestuursvergadering en aan de besluitvorming daarin.
  • Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in voorkomende gevallen het dagelijks bestuur vormen.
  • Het bestuurswerk is onbezoldigd. Vergoedingen, zoals voor reiskosten of anderszins, worden alleen in zeer bijzondere omstandigheden gegeven. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit beargumenteerd en expliciet in het financiële jaarverslag van dat jaar weergegeven.
  • De Bestuurdersaansprakelijkheid en de Rechtsbijstandsdekking (voor iedereen van de VUWB) zijn collectief verzekerd.

    Rooster van aftreden:

Naam bestuurslid

Aangetreden

Aftreden

Marjon de Lange

penningmeester

01-11-2013

01-06-2018 (niet herkiesbaar)

Annelies Brand

bestuurslid Geldermalsen  

01-11-2013

01-11-2017 (herkiesbaar)

Ruud van den Bos

voorzitter

01-09-2014

01-09-2018 (herkiesbaar)

Johan Jansen

bestuurslid sponsoring etc

01-09-2010

01-09-2018 (niet herkiesbaar)

Nicole Mol

bestuurslid vrijwilligers etc

01-09-2014

01-09-2018 (herkiesbaar)

Suzanne Beek

secretaris

01-01-2011

01-01-2019 (niet herkiesbaar)


Interesse?

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 10 april een korte motivatie en C.V. naar Emmy Driessen, hoofdcoördinator: info@vuwestbetuwe.nl. Bij vragen kun je op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.30 uur bellen naar de Volksuniversiteit: 0345 650 310. Je kunt ook contact opnemen met Ruud van den Bos, voorzitter, telefoon 06 14629015 of Suzanne Beek, secretaris, telefoon 06 82993810. De 1e gespreksronde vindt plaats in week 16.