Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Wij bieden als Volksuniversiteit alle volwassenen in de regio West Betuwe de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling of scholing op het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en creativiteit. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond. Het cursusprogramma is niet gericht op het behalen diploma's, wel op kwaliteit. Daarom wordt ons programma uitgevoerd door vakdocenten en professionals. Laat je verrassen door ons brede aanbod cursussen, lezingen en workshops. Kom naar de Volksuniversiteit en beleef het plezier van een leven lang leren! Want wat je met plezier leert vergeet je nooit.

Stichting De Nieuwe Doelen

De stichting De Nieuwe Doelen heeft haar naam te danken aan het gebouw in de Dahliastraat waar tot 1999 sociale en culturele activiteiten voor volwassenen plaatsvonden. Het gebouw, een voormalige meubelfabriek, werd al enkele jaren gebruikt voor dit werk waarbij veel vrijwilligers betrokken waren. In eerste instantie waren de activiteiten bedoeld voor mensen zonder werk, maar omstreeks 1990 kwam er een wetswijziging waardoor het niet langer toegestaan was subsidies ter ondersteuning van cursussen voor mensen zonder werk, te gebruiken voor sociale en culturele doeleinden. De subsidiebedragen werden sterk verminderd. Om het gebouw te kunnen blijven huren en de daarin opgezette activiteiten voort te zetten en zelfs uit te breiden werd de gang naar de notaris gemaakt want de wil en de motivatie waren sterk aanwezig bij vrijwilligers en cursisten. Op 1 oktober 1990 werd daartoe de Stichting De Nieuwe Doelen in het leven geroepen. Lange tijd bood de Dahliastraat een gezellig onderkomen waar mensen met plezier kwamen om zich met hun hobby of cursus bezig te houden. Dit was alleen maar mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.

Volksuniversiteit Culemborg

Omstreeks 1997-1998 werden plannen gemaakt om in Voorkoop een wijkgebouw te realiseren. Ook stichting De Nieuwe Doelen werd uitgenodigd haar wensen kenbaar te maken. Na veel wikken en wegen, is besloten om de activiteiten voort te zetten in de Salaamander. Dat betekende een forse uitbreiding van de vrijwilligerstaken toen in 1999 het cursusseizoen in dit wijkgebouw begon. Er bleek zoveel animo te zijn voor de cursussen in de mooie nieuwe ruimte, dat er aansluiting gezocht werd bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Op grond van het gevarieerde programma-aanbod en de doelstellingen daarachter, werd de stichting toegelaten tot deze bond.

Volksuniversiteit West Betuwe

Met een groeiend aantal cursisten en de wens om ook in de omliggende gemeenten een aanbod te bieden is eind 2013 besloten de naam te wijzigen in Volksuniversiteit West Betuwe. Vanaf 1 januari 2014 zijn we actief in de regio West-Betuwe met een nieuwe naam en huisstijl, maar met een vertrouwd gevarieerd programma. In mei 2015 zijn we verhuisd van de Salaamander naar het Elisabeth Weeshuis. De Volksuniversiteit huurt er drie mooie ruimten. Inmiddels is er een intensieve samenwerking met Bibliotheek Rivierenland, het Elisabeth Weeshuismuseum en het Weescafe. Educatie, cultuur en ontspanning onder één dak.  

In Geldermalsen organiseren we onze activiteiten sinds 2015 in MFC De Pluk. In 2016 zijn we daarnaast gestart in Tiel. Daar bieden we op verschillende locaties een programma aan met talen, cultuur en ontspanning. Zo zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden in de regio. De Volksuniversiteit West Betuwe is er immers voor iedere inwoner van deze regio.

Inzet vrijwilligers 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn bereikt door vrijwilligers. Nog steeds draait de hele organisatie op de inzet en betrokkenheid van enthousiaste vrijwilligers. Een prettig gevolg daarvan is dat de cursusprijzen voor iedereen betaalbaar blijven. Ook interesse in een functie bij de Volksuniversiteit? Mail dan info@vuwestbetuwe.nl.

Bestuur

Aan het roer van de Volkuniversiteit staat een betrokken en enthousiast bestuur. Alle leden zetten zich belangeloos voor de stichting in en draaien ook af en toe mee in de dagelijkse gang van zaken. Download hieronder een bestand met taken en verantwoordelijkheden van het bestuur. Voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van alle werkzaamheden zorgt de (betaalde) hoofdcoordinator, die op het kantoor in Het Weeshuis samenwerkt voor de administratieve vrijwilligers.

Beleidsplan

Het beleidsplan, Jaarplan en vrijwilligersbeleid en een overzicht van de interne structuur kun je hier downloaden:

 

Vlnr bovenaan: Ruud van den Bos, Annelies Brand, Suzanne Beek. Vlnr onderaan: Johan Jansen en Nicole Mol. Niet op de foto: Bert de Groot, Tahar Mekkaoui en Henk Warrink.