Afscheid van voorzitter Ruud van den Bos

Na 6 jaar voorzitterschap heeft Ruud van den Bos afgelopen zaterdag tijdens het docentenoverleg afscheid genomen van de Volksuniversiteit West Betuwe. Met enorme bevlogenheid en vooral veel plezier is Ruud de afgelopen jaren de kopman geweest van het bestuur, en het gezicht van de Volksuniversiteit. De start van het nieuwe cursusjaar was voor Ruud het juiste moment om de voorzittershamer over te dragen aan Edwin Brussen.

Het voorzitterschap startte voor Ruud op het moment dat de Volksuniversiteit verhuisde in Culemborg van de Salaamander naar het Weeshuis. Deze verhuizing bleek het begin van een periode van groei: verbreding van het programma aanbod, uitbreiding van het werkgebied van Culemborg naar de regio West Betuwe en stabiele financiën. Mooie jaren met een groot team enthousiaste vrijwilligers, betrokken docenten en vooral veel gemotiveerde cursisten. Het ging heel goed.

Maar zoals Ruud zelf zei in zijn afscheidsspeech: als het zo goed gaat, is het vaak moeilijk de haarscheurtjes, die er zijn, te zien. En die haarscheurtjes werden groter. Zo bleek het steeds lastiger te zijn om de functie van hoofdcoördinator in te vullen, vrijwilligers te vinden voor de vele taken en bleken we een financieel risico te lopen. Een organisatie adviseur werd geraadpleegd om de mogelijkheden voor het voortbestaan te onderzoeken.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuwe organisatie in 2019 waarin docenten een community vormen onder de vlag van de Volksuniversiteit. Docenten hebben meer zeggenschap en hebben een vertegenwoordiger in het bestuur. Zij hebben rechtstreeks contact met de cursist en dat ervaren cursisten als zeer positief. Ook dragen docenten meer verantwoordelijkheid: voor de organisatie en facturatie van hun eigen cursussen, maar ook gezamenlijk op gebied van kwaliteit.  Zo kunnen we met een klein vrijwilligersteam de Volksuniversiteit draaiende houden.

Na het eerste jaar pionieren in de nieuwe organisatie, staat deze nu stevig in haar schoenen. Ondanks alle corona perikelen, is er met alle betrokkenen een goede basis gelegd voor verdere uitbouw. Pionieren is onlosmakelijk verbonden met de aanpak van Ruud. Nu deze fase bijna voorbij, is het voor Ruud tijd om ‘verder’ te gaan. Ruud gaat nu in zijn nieuwe baan verder pionieren. De Volksuniversiteit en alle samenwerkende organisaties zullen zijn betrokkenheid gaan missen. Gelukkig hebben we in Edwin Brussen een goede opvolger gevonden.

Ruud zal voorlopig nog als BHV’er verbonden blijven aan de Volksuniversiteit West Betuwe. En misschien zien we hem nog terug als cursist. In ieder geval bedanken wij Ruud, namens docenten, vrijwilligers en bestuursleden heel hartelijk voor zijn visie, inzet en enthousiasme!

Afscheid van voorzitter Ruud van den Bos